Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông báo và Chấp thuận

(Được cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 6 năm 2023)

Công ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam (“MMV” hoặc “chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (khách hàng, hoặc bạn) và luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) là thông báo chính thức của chúng tôi, với tư cách là bên kiểm soát và/hoặc bên xử lý dữ liệu cá nhận, về những vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:

 • Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân;
 • Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Các bên được xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và các bên liên quan khác;
 • Các quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu;
 • Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;
 • Những vấn đề liên quan khác.

Bằng việc đăng ký sử dụng hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng việc cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

 1. Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân
  • Tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn và quy định pháp luật, chúng tôi có thể thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân, là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, kể cả dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn các loại dữ liệu cá nhân sau đây:
   • Thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân: như họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu, thông tin chứng minh nhân dân (hoặc số nhận dạng cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp), số giấy phép lái xe, số biển số xe và các thông tin cá nhân khác của bạn.
   • Chi tiết về việc bạn truy cập website của MMV hoặc ứng dụng (app) của MMV: như thời gian truy cập; thời gian kết nối và quá trình sử dụng các website của MMV hoặc ứng dụng của MMV (ví dụ, các mục mà bạn bấm vào và các lệnh mà bạn đưa ra).
   • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi khi truy cập các website của MMV hoặc ứng dụng của MMV hoặc khi bạn tương tác với MMV như chữ ký, hình ảnh, video, ý kiến và vị trí của bạn.
  • Tùy thuộc sự đồng ý của bạn và quy định của pháp luật, dữ liệu mà chúng tôi thu thập tự động
   • Thông tin về thiết bị và việc sử dụngChúng tôi nhận thông tin từ các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v…) mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của MMV hoặc bạn sử dụng để lưu giữ hoặc truy cập ứng dụng của MMV. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ những thiết bị này có thể bao gồm địa chỉ IP, các số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, phiên bản phần cứng, hệ điều hành và phiên bản của ứng dụng. Khi bạn sử dụng và tương tác với (các) website của MMV, chúng tôi cũng có thể ghi lại một số thông tin và lưu giữ thông tin đó trong các tệp tin nhật ký (log files). Các thông tin này có thể bao gồm các trang nguồn và trang truy cập cuối cùng, chỉ dấu về thời gian và ngày tháng, các cụm từ tìm kiếm và dữ liệu về trình tự các trang truy cập.
   • Thông tin về địa điểm:Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của MMV hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của MMV. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn.
   • Chúng tôi có thể nhận và lưu giữ một số thông tin về các cách thức thường dùng hoặc các hành vi khi duyệt website của bạn bằng cách sử dụng công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên truy cập (biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie lâu dài (vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được truy cập mỗi lần bạn sử dụng hoặc kết nối với (các) website của MMV). Hầu hết các trình duyệt website sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt về cookie của mình; tuy nhiên một số tính năng của các website của chúng tôi có thể hoạt động không hiệu quả nếu bạn vô hiệu hóa cookie. Nhãn chỉ báo (web beacon) là các pixel đồ họa trong suốt được đặt trong các trang của website cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo dõi hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân. Các thông tin khác về hoạt động theo dõi trực tuyến và quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân, bao gồm cả các tùy chọn từ chối đã được đưa vào phần phía sau của chính sách này.
   • Tiện ích mạng xã hội:Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này.
  • Tùy thuộc sự đồng ý của bạn và quy định của pháp luật, chúng tôi, và bên xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi thông qua hợp đồng/thỏa thuận, có thể thu thập và xử lý những dữ liệu trên đây từ bạn khi bạn yêu cầu hoặc trong quá trình chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:
   • khi bạn đến một nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi để tìm hiểu thông tin, truy cập website của MMV, tải về và sử dụng các ứng dụng của MMV, hoặc liên hệ với chúng tôi theo các hình thức khác và chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu cá nhân này từ các nguồn khác (như các sự kiện, khảo sát, cuộc thi, chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội, từ các bên thứ ba, v.v…));
   • thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói và văn bản của bạn với chúng tôi và/hoặc bên xử lý dữ liệu của chúng tôi;
   • thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà bạn truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/ công cụ giám sát tương tự; và/hoặc
   • từ nguồn của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bên thực hiện khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tập hợp dữ liệu, bên cung cấp dịch vụ, đối tác của chúng tôi, là nguồn mà bạn đã đồng ý cho việc thu thập và xử lý dữ liệu, hoặc nguồn mà việc thu thập, xử lý dữ liệu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 1. Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân
  • MMV và Bên xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ tiến hành xử lý Dữ liệu cá nhân vì một hoặc nhiều mục đích cụ thể như sau:
 • Cho phép chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm và sở thích của bạn để các tài nguyên website của MMV hoặc các ứng dụng của MMV, các sản phẩm và dịch vụ liên quan của MMV được thiết kế và cải tiến theo nhu cầu của bạn, ví dụ như gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, định vị nhà phân phối gần nhất của MMV, đặt lịch trải nghiệm xe cho bạn, hoặc thu xếp một dịch vụ cho bạn liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của MMV;
 • Đề nghị bạn đưa ra ý kiến hoặc tham gia khảo sát (trực tiếp hoặc do một bên thứ ba do chúng tôi uỷ quyền thực hiện) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ và các nhà phân phối của chúng tôi;
 • Thông báo hoặc phản hồi của chúng tôi về các lịch đăng ký và các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ, lịch trải nghiệm xe hoặc lịch hẹn khác liên quan đến khách hàng hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của MMV mà khách hàng đang quan tâm hoặc đang sở hữu;
 • Liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động;
 • Trả lời các câu hỏi và các khiếu nại từ khách hàng;
 • Quản lý và duy trì tài khoản khách hàng của bạn trên hệ thống của chúng tôi;
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền nào; và
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, quản lý các sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi cho là phù hợp tại từng thời điểm.

2.2 Thông tin cá nhân có thể được sử dụng khi cần thiết nhằm tuân thủ qui định hiện hành cũng như các nghĩa vụ pháp lý. Việc sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng thông tin cho các lý do liên quan đến việc tuân thủ, các quy định của pháp luật, kiểm toán và các khiếu kiện (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin này liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc kiện tụng) và các yêu cầu về đạo đức và báo cáo về tuân thủ khác.

 1. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đến tổ chức/cá nhân nào

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với:

 • Các phòng ban chuyên môn của MMV;
 • Nhà phân phối được uỷ quyền của MMV;
 • Các công ty cung cấp dịch vụ do MMV chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn: Các bên xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi thông qua hợp đồng/thỏa thuận, các bên thứ ba cung cấp công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các dịch vụ tương tự;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chia sẻ;
 • Các tổ chức, cá nhân hoặc các đơn vị khác theo quy định của pháp luật.
 1. Lựa chọn và các quyền của bạn
  • Các quyền chung của bạn

Bạn có quyền yêu cầu MMV hỗ trợ bạn truy cập, cung cấp, hiệu chỉnh, hủy bỏ, rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ từ bạn. Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi và quy định của pháp luật,những quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của một người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy bỏ thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật . Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do không thể đồng ý với yêu cầu của bạn.

 • Các quyền và lựa chọn của bạn về việc tiếp thị trực tiếp
  • Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể lựa chọn đồng ý tham gia (opt-in) (chấp thuận) để sử dụng các thông tin liên lạc của bạn cho mục đích này
  • Nếu bạn không muốn chúng tôi tiếp tục gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để lập hồ sơ liên quan đến việc tiếp thị trực tiếp, hoặc gửi các thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách:
 • Trả lời một e-mail tiếp thị trực tiếp bằng cách bấm phím ‘hủy đăng ký’;
 • Bằng việc thay đổi các cài đặt về quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng);
 • Bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi;
 • Bằng cách tuân theo các chỉ thị từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong các thư từ liên lạc liên quan của chúng tôi.
 1. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi nhận được sự đồng ý có hiệu lực, trừ các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của bạn theo quy định của pháp luật Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời cần thiết để duy trì mối quan hệ với khách hàng và đáp ứng các lợi ích của bạn và/hoặc của chúng tôi hoặc trong khoảng thời gian khác mà các mục đích cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn hiệu lực.

 1. Rút lại sự đồng ý và hệ quả

Trường hợp bạn thực hiện quyền rút lại sự đồng ý về việc cho phép thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho các hoạt động xử lý dữ liệu như được đề cập tại Chính sách bảo mật này của chúng tôi bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của chúng tôi sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc cấm đoán đó. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

 1. Cam kết bảo mật

MMV chỉ thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho các mục đích của chúng tôi quy định trong Chính sách Bảo mật này. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của khách hàng là tuyệt đối và các thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ trừ khi có được sự chấp thuận trước của khách hàng hoặc có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp tiết lộ cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp thích hợp để khách hàng có thể cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đã cung cấp không chính xác.

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Trong quá trình xử lý, dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị sai lệch, mất, xóa, hư hỏng, truy cập trái phép hoặc lộ ra bên ngoài do các sự cố kỹ thuật không mong muốn hoặc do hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân, và có khả năng dẫn đến các hậu quả, thiệt hại không mong muốn. Ví dụ, ảnh hưởng hoặc gây tổn hại tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của bạn hoặc gây thiệt hại về tài chính đối với bạn và/hoặc chúng tôi.  Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để các hậu quả hay thiệt hại không mong muốn không xảy ra.

 1. Các Đường Dẫn Tới Các Website hoặc Ứng Dụng Của MMV

Website hoặc ứng dụng của chúng tôi, vào từng thời điểm, có thể có các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty trong tập đoàn. MMV không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website hoặc ứng dụng của MMV. Khi truy cập một website của bên thứ ba hoặc tải ứng dụng của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện pháp lý áp dụng đối với website hoặc ứng dụng đó.

 1. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật trong từng thời điểm. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng năm ở phần đầu của Chính sách bảo mật và khuyến khích bạn kiểm tra các thay đổi đối với Chính sách bảo mật được công bố trên website của MMV. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ động thông báo cho khách hàng về các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này, nếu pháp luật có yêu cầu, để khách hàng có thể thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật và Chính sách bảo mật này.

 1. Thông tin liên hệ của chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại: